Prenájom priestorov

Aktuálne je k dispozícii jedna hala na prenájom so zázemím – možnosť prestavby podľa požiadaviek klienta spoločne s parkovacím priestorom na uzamknutom nádvorí.