Parkovanie

Dostupnosť parkovania

Parkovanie je dostupné na verejnom priestranstve alebo za poplatok vo vnútornom, uzamykateľnom areáli objektu.